bg_image

www.elmasmalzeme.com  İNTERNET SİTESİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

MADDE 1 – TARAFLAR

İşbu sözleşme; merkez adresi …………. olan ELMAS MALZEMECİLİK ELEKTROSTATİK BOYA TEKSTİL METAL MOBİLYA İÇ VE DIŞ TİCARET SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ ile www….. ..isimli internet sitesinin aşağıda belirtilen hizmetlerinden faydalanan MÜŞTERİ arasında akdedilmiştir. ELMAS MALZEMECİLİK ELEKTROSTATİK BOYA TEKSTİL METAL MOBİLYA İÇ VE DIŞ TİCARET SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ bundan sonra satıcı olarak adlandırılacaktır.

MADDE 2 – KONU

İşbu sözleşmenin konusu, www….sitesinde satışa sunulan malzemeyi üreten ve satan firma ve alıcıların sanal ortamda (internet ortamında) bir araya getirilmesi ve satışa konu ürünlerin www…… isimli internet sitesinde yayınlanmasına ilişkin tarafların karşılıklı yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

MADDE 3 – SATICININ SORUMLULUKLARI

3.1.Satıcı, www.…  isimli internet sitesi içerisinde ve tamamen bu sitenin formatına bağlı kalarak, MÜŞTERİ’ye ait ürünlerin özelliklerini yayınlanması ile ilgili olarak teknik hizmet desteği verecektir.

Satıcı işbu sözleşme kapsamında verilen hizmetin kesintisiz olarak sağlanabilmesi hususunda elinden gelen her türlü çabayı sarf edecektir. Ancak satıcının elinden geleni yapmasına karşın önlenemeyen teknik arızalardan dolayı hizmetin sağlanamaması halinde MÜŞTERİ, satıcıyı sorumlu tutmayacağını ve bir hak veya tazminat talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

3.2. Satıcının sözleşme konusu hizmeti MÜŞTERİ’ ye sunma yükümlülüğü hizmetin

 satın alınması ile ilgili olarak MÜŞTERİ tarafından verilen kredi kartı limitinin hizmet bedelini karşılayacak düzeyde olması ve satıcının işbu kredi kartı vasıtasıyla hizmet bedelini tahsil edebilmiş olması veya MÜŞTERİ tarafından sözleşme konusu hizmet bedelinin EFT veya banka havalesi suretiyle satıcıya ödenmiş olması şartına bağlıdır.

3.3. www.…  isimli internet sitesinin amacı, satıcının ürettiği her türlü ürün ve hizmeti internet ortamındaki milyonların faydasına sunmaktır. Gerek hizmetin arzı ve gerekse iletişim enstrümanları ve üyelerin girdileri yönünden satıcıya hiçbir sorumluluk yüklenemez. Müşteri ve kullanıcılar arasındaki hiçbir işlemde, satıcının bizzat taraf olduğu özel anlaşmalar dışında, hukuki sorumluluk taşımaz.

MADDE 4 – MÜŞTERİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1. MÜŞTERİ, satıcının sahibi olduğu www…. İnternet sitesinde belirtilen hizmetlerden yararlanabilmesi için üyelik bilgilerini tam ve eksiksiz olarak doldurması ve varsa tercih etmiş olduğu üyelik veya ilan paketlerine ilişkin paket ücretini kredi kartı veya eft/havale suretiyle satıcıya ödemesi gerekmektedir.

4.2. MÜŞTERİ, üyelik işlemlerini tamamlayarak ve üyelik seçimini yapmak suretiyle işbu SÖZLEŞME’ nin tamamını okuduğunu, içeriğini tamamen anladığını ve sözleşme belirtilen ve internet sitesinde belirtilecek olan tüm hususları kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiğini ve onayladığını kabul ederek, belirtilen bu hususlar ile ilgili olarak herhangi bir itiraz ve defi ileri sürmeyeceklerini beyan ve taahhüt etmektedir.

 

4.3. MÜŞTERİ, satın almış olduğu hizmeti hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edecek şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, MÜŞTERİ, başkalarının interneti kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet ve işlerde bulunamaz. MÜŞTERİ, yukarıda belirtilen kısıtlamalara uymayı kabul ve taahhüt eder.

4.4. MÜŞTERİ, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi taktirde satıcının bu yüzden kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kaldığı her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için MÜŞTERİ’ye aynen rücu edilir.

4.5. MÜŞTERİ, Fikir ve Sanat Eserleri Yasası, Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Türk Ticaret Kanunu, Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun, Türk Ceza Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi kabul ve taahhüt eder. Aksi taktirde satıcının bu yüzden kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kaldığı her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için MÜŞTERİ’ ye rücu edilir.

4.6. MÜŞTERİ, kendisi tarafından belirlenmiş kullanıcı adı ve şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez. Aksi halde satıcının söz konusu kullanımdan doğan tazmin hakkı saklıdır. MÜŞTERİ’ nin işbu sözleşme ile sahip olduğu kullanım hakkı sadece kendisine aittir,

başkalarına devredilemez.

4.7. MÜŞTERİ, verdiği bilgilerin kendine ait ve doğru olduğunu, üçüncü kişi ve kuruluşları yanıltacak nitelikte herhangi bir hususa yer vermeyeceğini, kabul ve taahhüt eder.

4.8. Satıcının her zaman, tek taraflı olarak MÜŞTERİ’ ye verilen hizmeti sürekli veya geçici olarak durdurma hakkı vardır. MÜŞTERİ işbu tasarrufu peşinen kabul eder. Bu durumda satıcının sorumluluğu, henüz MÜŞTERİ tarafından kullanılmamış olan hizmetin bedelinin iadesi ile sınırlıdır.

4.9. MÜŞTERİ, satıcı tarafından kendisine verilen hizmetin karşılığı olarak internet sitesinde belirtilen ve müşterinin seçtiği ücretleri ödeyecektir. Satıcı her zaman bu tarifede tek taraflı olarak değişiklik yapma hakkına sahiptir. Satıcının internet, e-posta ile yayınladığı tarife, MÜŞTERİ’ye yapılmış tebligat yerine geçecektir. MÜŞTERİ tarafından kendisine intikal etmemiş olduğunu öne sürerek itirazda bulunma hakkından peşinen vazgeçmiştir.

4.10. Satıcı, MÜŞTERİ verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından, MÜŞTERİ yazılım ve verilerine bu yolla gelebilecek herhangi bir zarardan dolayı sorumlu olmayacaktır. MÜŞTERİ bu hizmetin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği hiçbir zararla ilgili olarak satıcıdan herhangi bir tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

4.11. Yukarıda sayılan maddelerden bir ya da bir kaçını ihlal eden MÜŞTERİ, işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumludur. Ayrıca işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde satıcının MÜŞTERİ’ ye karşı işbu şartlara uyulmamasından dolayı tazminat hakkı saklı olacaktır.

4.12. Satıcı MÜŞTERİ’ nin sistemi işbu şartlara ve yasalara aykırı olarak kullandığını tespit ederse, MÜŞTERİ’ yi yetkili makamlara bildirmek hakkına sahiptir. Ayrıca benzer bir durumda satıcı işbu sözleşmede öngörülen tedbirleri de almak hakkına sahiptir.

4.13. Müşteri üyelik bilgileri ile verdiği bilgilerin girilmesi ve saklanmasını; bu sözleşmeye ek nitelikte imzaladığı kişisel verilerin işlenmesi ve gizlilik politikasına uygun edinilmesini bu sözleşmeler doğrultusunda okuduğunu ve kabul ettiğini ve açık rızasının olduğunu beyan ve taahhüt eder. Verdiği bilgiler dolayısıyla sipariş ve teslimatların yapılacağını, verdiği bilgilerdeki yanlışlıklardan dolayı satıcının sorumlu tutulamayacağını beyan ve taahhüt eder.

4.14. MÜŞTERİ, bilgilerindeki her hangi bir değişikliği vaktinde bildirmeyi beyan ve taahhüt eder. Aksi takdirde oluşacak aksaklık ve zarardan satıcı sorumlu tutulamayacaktır.

4.15. MÜŞTERİ, satıcının hizmetlerinden faydalanmaya başladığı andan itibaren iş bu sözleşmenin tüm hükümlerinin kendisi hakkında hüküm ifade edeceğini kabul eder.

 

ŞİRKET YETKİLİSİ                                                                     MÜŞTERİ

Adı, Soyadı ve İmza                                                                 Adı, Soyadı ve İmza